Αλλαγή πρόβας – Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης

Αλλαγή πρόβας

Προς όλους τους χορευτές, οι πρόβες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 13/04/2019 αντί της Κυριακής 14/04/2019 στις ίδιες ώρες .

Ευχαριστούμε πολύ.

Δ.Σ.