Επικοινωνία – Σύλλογος Γηγενών Μακεδόνων Θέρμης

Τα γραφεία μας:
Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης

Δημητρίου – Καραολή & Καπ.Χάψα, 57001, Θέρμη

Τηλέφωνα:
Τηλ. 2310 487-621

E-Mail:
makedonesthermis@gmail.com